Doradzamy i tworzymy oprogramowanie “szyte na miarę” dla firm oraz start-upów

Usprawniamy procesy 
|

Jak wyglądają warsztaty?

Dlaczego jesteśmy idealnym partnerem dla Twojej firmy:

item

Komunikacja

Oprogramowanie ściśle dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy produkcyjnej pozwoli na zautomatyzowanie wielu procesów, co z kolei przyspieszy całą produkcję i zminimalizuje możliwość ewentualnych odchyleń od założonych norm oraz popełnienia błędów.

item

Warsztaty

Dedykowane oprogramowanie tworzone “od zera” umożliwi Tobie łatwiejsze monitorowanie procesów produkcyjnych na każdym ich etapie - od stworzenia koncepcji po wysłanie finalnego produktu do klienta. Pozwoli także na szybką reakcję osób decyzyjnych na ewentualne problemy i błędy.

item

Proces

Oprogramowanie "szyte na miarę" pomoże w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu wszelkich danych związanych z produkcją. Dzięki temu Twoja firma będzie mogla dokładnie śledzić, jakie procesy produkcyjne przynoszą najlepsze wyniki i na tej podstawie podejmować strategiczne decyzje.

item

Efekt

Zastosowanie stworzonego przez nas oprogramowania pozwoli na lepszą koordynację prac pomiędzy różnymi działami w firmie. To z kolei, np. poprzez natychmiastową wymianę informacji, bezpośrednio przełoży się na zwiększenie efektywności i wydajności całego Twojej firmy.

Zaufali nam:

Jak wyglądają warsztaty?

Jesteśmy gotowi stworzyć dla Państwa

Aplikacje webowe

Aplikacje webowe

Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne

Rozwiązania Augmented Realty

Rozwiązania Augmented Realty

Rozwiązania e-commerce

Rozwiązania e-commerce

contact

Porozmawiajmy o oprogramowaniu dla Twojej firmy.

W trakcie godzinnych warsztatów pomożemy Ci znacznie łatwiej przejść przez proces digitalizacji określonych obszarów w firmie i dodatkowo poznasz nasze kompetencje.

Jak wyglądają warsztaty?

Technologie, z którymi pracujemy:

Vue

Nuxt

React

Next

Tailwind

Quasar

Laravel

Symfony

Vue

Nuxt

React

Next

Tailwind

Quasar

Laravel

Symfony

Dziedziny, których jesteśmy najbardziej doświadczeni

Na Państwa życzenie możemy stworzyć dowolne oprogramowanie.
Oto kilka przykładów:

Rozwiązania Business-to-Business

Oprogramowanie B2B ułatwia wymianę informacji pomiędzy firmami poprzez np. cykliczne wysyłanie korespondencji, automatyczne tworzenie i wysyłanie zleceń, wystawianie i wysyłanie faktur, automatyczne przypominanie o zaległej płatności, itp.

Rozwiązania Business-to-Consumer

B2C to wymiana informacji pomiędzy firmą a jej klientem indywidualnym, poprzez np. automatyczną wysyłkę potwierdzenia zakupu, informowanie na bieżąco o stanie zamówienia, wypełnianie listów przewozowych w oparciu o szablon firmy kurierskiej, wysłanie prośby o informację zwrotną, e-mailing, itd.

Enterprise Resource Planning

Systemy ERP pomagają w planowaniu efektywnego wykorzystania zasobów firmy np. w ułożeniu optymalnego harmonogramu pracy dla pracowników, nadzorowania wykorzystania floty samochodów czy skutecznego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Customer Relationship Management

System CRM pomaga pozyskać nowych oraz utrzymać stały i efektywny kontakt z posiadanymi już klientami. Jego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o kliencie oraz umożliwienie pełnej i kompleksowej obsługi, również w sposób zautomatyzowany.

Order Management Systems

Systemy OMS służą do przyjmowania i przetwarzania zamówień. Ułatwiają realizację zamówień zarówno podczas ich ręcznej obsługi przez pracowników jak i w pełni automatyczną obsługę zamówień składanych np. on-line, tak aby samoczynnie przekazać je do realizacji i wysyłki.

Document Management Systems

Oprogramowanie z kategorii DMS służy do tworzenia oraz wymiany dokumentacji w firmie. Dzięki niemu odpowiednie dokumenty, w odpowiednim czasie trafią do odpowiednich osób. DMS zapewnia porządek, bezpieczeństwo wymiany dokumentów wewnątrz firmy, a także z podmiotami zewnętrznymi.

Rzeczywistość Rozszerzona (AR)

Oprogramowanie wspierające sprzedaż, przeznaczone dla producentów, handlowców oraz projektantów. Dzięki aplikacji i/lub widgetowi AR potencjalny klient może zobaczyć wybrany produkt na ekranie swojego smartfona w realnej rzeczywistości, np. stojący w jego domu, ogrodzie, itp.

Systemy Wymiany Informacji

To wszelakie systemy stworzone wg sprecyzowanych potrzeb do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami lub obszarami organizacji. Sprawiają, że osoby zarządzające mogą otrzymywać odpowiednie dane we właściwym czasie. Dzięki nim zarządzanie firmą jest szybsze i łatwiejsze.

Systemy Podstawowej Analizy Finansowej

Systemy wsparcia analiz finansowych pomagają przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym we właściwej interpretacji kondycji finansowej w firmach. Oprócz najzwyklejszego bilansu przychodów i rozchodów pomagają w analizie płynności oraz prezentacji wskaźników finansowych i w prognozach.